Pris 250 kr. + evt. porto

Udgivet i forbindelse med Vrå bys 150 års jubilæum 2021, i et samarbejde mellem
Lokalhistorisk Arkiv og Vrå Beboer- og Erhvervsforening samt journalist Niels Henriksen og fotograf Axel Søgaard.