Vrå Lokalhistoriske Arkiv

Piktogram for bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Vrå Lokalhistoriske Arkiv består af en formand, sekretær, kasserer, arkivleder, suppleant og et ordinært bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har til opgave at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale i form af manuskripter og arkivalier, kort, billeder, film, lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens. Det skal desuden gøres tilgængeligt for offentligheden efter gældende regler. 

Portræt af Birger Østergaard

Birger Østergaard

Formand
Portræt af bestyrelsesmedlem Birte Østergaard

Birte Østergaard

Sekretær
Portræt af Søren Krogsgaard

Søren Krogsgaard

Kasserer
Portræt af Hanne Sørensen

Hanne Sørensen

Arkivleder
Portræt af Keld Mortensen

Keld Mortensen

Suppleant
Portræt af Kirsten Laursen

Kirsten Laursen

Bestyrelsesmedlem