Vrå Lokalhistoriske Arkiv

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Vrå Lokalhistoriske Arkiv består af en formand, sekretær, kasserer, arkivleder, suppleant og et ordinært bestyrelsesmedlem.

Birger Østergaard

Formand

Birte Østergaard

Sekretær

Søren Krogsgaard

Kasserer

Hanne Sørensen

Arkivleder

Keld Mortensen

Suppleant

Kirsten Laursen

Bestyrelsesmedlem