Tyendesager
1861
Indkaldelse

Efter Mundtlig Meddelelse til undertegnede forligsmægler i Vraa og Emb Pastorat, af Huusmand Jens Nielsen Toft i Vreilev Sogn. Forklarer Fornævnte Jens Nielsen, at en Datter af Ham har tjent for Gaardmand Peder Pedersen Tøtrup i Vraa Sogn, siden lidt før Juul 1860 og til den 19. September 1861, hvilken Dag hun Mødte hjemme for sine Forældre Mishandlet af Prygl, som hendes Huusbonde havde givet hende, samme Dag; Da lignende Mishandling flere Gange har Existeret, og Trudsel med flere prygl har forskrækket Pigen for at Blive i sin Tjeneste, til 1. November, har hun med sin Madmoders Tilskyndelse, Fordristet sig til at Gaa Hjem til sin Fader og Klage sin Nød, at hun ikke Turde Blive Længere Hos denne Mand af Frygt for at Blive Ganske Ødelagt, da det Arbeide, som hendes Huusbonde undertiden Befaler hende var mere end hendes Kræfter Kunde formaa, og derfor ikke Gjøre ham tilfreds. Da Pigen Johanne Marie Jensen Kun er 15 Aar Gammel Troer hendes Fader sig Beføiet til at Paatale sin Datters Ret, og Begjerer herved fornævnte Peder Pedersen Indkaldt til Forlig med sig for at forsøge om de med forligsmæglerens Melemkomst Kunde Blive enige om ophævelsen af den omhandlede Tjeneste.

Al det foranførte er efter Jens Nielsens Tofts udsagn og Begjering tilstaaes herved hans underskrift
Børglum, den 20 September 1861
Jens Nielsen
Fornævnte Forlig vil Blive afholdt på min Bopæl i Borup den 24 September 1861 Klokken 10 om Formiddagen til hvilken Tid de Vedkommende Bliver at indvarsle til at Møde.
Borup, den 20 September 1861
Ole Christian Nielsen
Forligsmægler

Aar 1861 den 20de September har vi undertegnede eedsvorne stævevidner af Vraa Sogn Bevidnes Lovlig forkyndt denne Indkaldelse for Peder Pedersen Tøtrup på hans Bopæl i Søndervraa, hvilke herved bevidnes under den af os forhen aflagte Eed.
Datum ut supra
Christian Jensen Svend Pedersen

Aar 1861 den 24. September Mødte Huusmand Jens Nielsen af Vreilev Sogn som Klager og Gaardmand Peder Pedersen af Vraa Sogn som indklagede hos undertegnede Forligsmægler efter Indkaldelse af 20ende September 1861 Angaaende en Misforstaaelse imellem foranstaaende Kontrahenter om Jens N ielsens Datter som havde Tjent Peder Pedersen hvis Tjeneste hun havde Forladt den 19 September, og Gav til Aarsag at Hun Var Mishandlet med prygl af sin Huusbonde, men da Sådant Berigtedes af Peder Pedersen og dette ikke kunne Bevises Blev Forlig opnaaet imens kom Parterne ved Mæglerens tilskyndelse således at Peder Pedersen betalte 3 Rdl. , siger Tree Rigsdaler Rigsmønt til Jens Nielsen til Løn til sin Datter for den Tid Hun havde Tjent Ham og saaledes fra Dato være fri for hans Tjeneste.
De Tree Rigsdaler er Betalte paa Stedet tilligemed 16 Skilling for forliget og saaledes Forliget.
Borup den 24 September 1861 Ole Chr. Nielsen, forligsmægler
Peder Pedersen
Med ført Pen (m.f.P) Jens Nielsen
Afskrevet fra protokollen april 2013 af HS

Secured By miniOrange