Generalforsamling

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015

Der afholdes generalforsamling i Vrå Lokal- og Slægtshistorisk Forening torsdag den 26. februar 2015, kl. 19 i Uhrenholdts Gård på “loftet”.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Harritslev-Rakkeby Lokalhistoriske Arkiv afholder generalforsamling på samme tidspunkt, men på arkivet.

Efter generalforsamlingen vil Erna Elisabeth Christensen, Hirtshals, fortælle om sin families tvangsflytning fra Hanstholm til Hirtshals foråret 1943, hvor tyskerne tog deres hjem i Hanstholm.

Alle er velkomne.

Vi havde en god aften med Erna Elisabeth Christensen, Hirtshals, der levende fortalte om sin families tvangsflytning til Hirtshals i februar 1943. Familien boede på meget lidt plads i barakken i 10 år, inden de fik mulighed for at flytte til et hus. Sproget var også et problem for især børnene, som blev drillet i skolen.