Fortælleeftermiddage

Vi beklager meget, at nedennævnte fortælle eftermiddage den 10. april og den 8. maj er AFLYST, men til gengæld er der planlagt fortælle eftermiddage til mandag den  11. september, mandag den 9. oktober og mandag den 13. november 2017, alle dage kl. 14-16. Pris 30 kr. inkl. kaffe m. kage.   Der er sammen med Ældre Sagen og Lokalhistorisk Arkiv indtil videre planlagt fortælle eftermiddage til mandag den 10. april og mandag den 8. maj 2017, kl. 14-16. Program kommer senere. Pris: Kaffe/te og brød 30 kr. --- Der var fortælle eftermiddag mandag den 9. januar 2017, hvor Keld Mortensen viste film fra 1970-80 og 90'erne. Der var 25 deltagere. HUSK næste fortælle eftermiddag bliver mandag den 14. november 2016, kl. 14-16. Kom og vær med til en spændende og hyggelig eftermiddag. Fortælleeftermiddagene fortsætter i efteråret 2016 med 3 planlagte dage, mandag den 12. september, mandag den 10. oktober og mandag den 14. november, alle dage kl. 14-16. Emnerne er endnu ikke fastlagte, men vil blive annonceret her og i avisen. Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage. Alle er velkomne. Sidste fortælle eftermiddag i foråret 2016 bliver mandag den 25. april, hvor Jens Sigh kommer og fortæller historien om Vrå Valgmenighed og om dens opståen. Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage   Gerda Jensen og Kurt Christensen fortalte levende om deres arbejde med "Slægter i Vendsyssel" og om brugen af Facebook. Der var 15 deltagere. Næste fortælle eftermiddag bliver mandag den 7. marts, kl. 14-16 på "Loftet" i Uhrenholdts Gård, hvor Gerda Jensen, Vrå og Kurt Christensen, Hjørring kommer og fortæller om deres arbejde med "Slægter i Vendsyssel" , som er en Facebook gruppe for slægtsforskere.
  • Gerda fortæller om fra idé til virkelighed.
  • Hvad kræves for at du kan komme med i Facebook-gruppen ”Slægter fra Vendsyssel”?
  • Du skal ha’ en profil på Facebook, men ikke nødvendigvis mange venner og
fortælle om ferier og hvad du spiste i søndags hos moster Erna.
  • Vores gruppe er en lukket gruppe, hvor du skal godkendes for at deltage.
  • Vi holder justits med at der kun skrives, fortælles, vises billeder og video om slægter og slægtsforskning.
  • Annoncering er ikke tilladt, og et medlem kan lukkes ude, hvis ikke der holdes en sober tone.
  • Medlemmerne hjælper hinanden.
  • Alle kan lægge billeder, tekster, dokumenter m.v. ind.
Entre 30 kr. inkl. kaffe med kage. --- Fortælle eftermiddagen den 8. februar blev en hyggelig eftermiddag, hvor der var forskellige, der fortalte om deres liv, især Jon, der bl.a. har været forvalter på Vrejlev Kloster. --- Næste fortælleeftermiddage bliver på følgende datoer: mandag den 11. januar 2016 og mandag den 8. februar 2016, begge dage kl. 14-16 i Uhrenholdts Gård. Alle er velkomne. Emner endnu ikke planlagte. Har du en god historie, du gerne vil fortælle om, bedes du henvende dig til Walther Kjølby, tlf. 40 19 13 76 eller Lokalhistorisk Arkiv i Vrå v/Hanne Sørensen, tlf. 21 72 52 87
Deltagere ved fortælleeftermiddagen den 30.11.2015
Deltagere ved fortælleeftermiddagen den 30.11.2015
Mandag den 30. november 2015 var det tidligere murermester Svend Arne Jørgensen, der fortalte om at være murermester i Vrå og omegn fra 1960érne til 2003. En spændende og god fortælling om hans murerforretning og de forskellige tillidsposter som han har haft gennem årene i bl.a. Løkken-Vrå Erhvervsråd, Sparekassen Vendsyssel m.fl. ---- Mandag den 26. oktober 2015 havde arkivet sammen med ÆldreSagen den første fortælleeftermiddag. Walther Kjølby fortalte om sine 46 år som bogholder ved Brdr. Møller, der siden blev til KFK (Korn- og Foderstof Kompagniet).
Fortælleeftermiddag den 26. oktober 2015
Fortælleeftermiddag den 26. oktober 2015
Vi fortsætter med fortælleeftermiddage, og den næste bliver mandag den 30. november 2015, kl. 14-16. Emnet er ikke helt fastlagt endnu. Alle er velkomne til at fortælle en historie eller om en ferieoplevelse, som man gerne vil dele med andre. Kaffe med brød 10 kr.