Alle indlæg af Hanne Sørensen

Pilgrimsvandringen 2019

 

Pilgrimsvandringen 2019 blev afholdt den 4. juni og temaet var “Bygge bro”. Der var ca. 115 deltagere. Turen gik fra sognekirken til “Luftbroen” i Borup, fra “Luftbroen” ad Lerbjergvej til den lille tunnel, derfra til Valgmenighedskirken, hvor arkivet havde udstilling af gamle og nyere brobilleder, og Valgmenigheden var vært ved et glas cider eller saftevand. Turen gik derfra til den store tunnel, og ad “Caminoen” til Børnenes Jord og derfra til Baptistkirken, hvor der blev holdt nadverandagt, og der blev sluttet af med Bjarne Pedersens hjemmebag til kaffen i menighedssalen. En rigtig god aften.

Vrå huse og ejendomme

En lille mappe fundet på et loppemarked – hvilke oplysninger det kan give om en bys historie

I mappen havde en person samlet og gemt fine artikler om Vraa bys historie. Artiklerne er skrevet af tidligere medarbejder på Lokalarkivet i Vrå, Frits Uhrenholdt, og billederne er uvurderlige. Nogle billeder er taget af fotograf Axel Søgaard og andre billeder er fra arkivet. 

Vendsyssel Årbog

Salg af Vendsyssel Årbog

vendsyssel-aarbog-2016

 

Jeg er i år startet med og levere Vendsyssel Årbog ud

til medlemmer af Historisk Samfund for Vendsyssel

 Vrå området

 

 

vendsyssel-aarbog-2016regHar du lyst til og blive medlem af foreningen eller har lyst til og købe bøgerne også fra tidligere år. Kan du henvende dig til mig.

Alle bøger kan ses på Vrå lokalarkiv, i læsesalen

Gerda Jensen

Nygade 33

9760 Vrå

gerda@logy.dk  tlf. 61710675

www.gerdalogy.dk                        www.logy.dk/facebook

 

Dyrlæge Anton J Jensens album

Billeder i tilknytning til Dyrlæge Anton Johannes Jensen. Flere billeder findes på arkivet.

Anton J Jensen dyrlæge i Vrå
Anton J Jensen dyrlæge i Vrå

Augusta Thomsen
Augusta Thomsen

Peder Nicolaj Jensen, far til Anton Jensen
Peder Nicolaj Jensen, far til Anton Jensen

Maren Mogensen mor til Anton
Maren Mogensen mor til Anton

Chresten Thomsen, far til Augusta Thomsen
Chresten Thomsen, far til Augusta Thomsen

Ane Marie Thomsen, mor til Augusta Thomsen
Ane Marie Thomsen, mor til Augusta Thomsen

Thorvald Thomsen
Thorvald Thomsen

Christine Thomsen, søster til Augusta Thomsen
Christine Thomsen, søster til Augusta Thomsen

Otto Thomsen, bror til Augusta Thomsen
Otto Thomsen, bror til Augusta Thomsen

Ludvig Thomsen, bror til Augusta, læge i Brovst
Ludvig Thomsen, bror til Augusta, læge i Brovst

Elise Thomsen søster til Augusta Thomsen
Elise Thomsen søster til Augusta Thomsen

Harriet og Inger Holm, Løgstør. Døtre af Elise Thomsen
Harriet og Inger Holm, Løgstør. Døtre af Elise Thomsen

Elise Thomsen, g Holm med Anker Holm
Elise Thomsen, g Holm med Anker Holm

Elise og Christine Thomsen
Elise og Christine Thomsen

Alfred Thomsen, bror til Augusta. Og hans hustru og døtre
Alfred Thomsen, bror til Augusta. Og hans hustru og døtre

Ella Thomsen, datter af Alfred Thomsen
Ella Thomsen, datter af Alfred Thomsen

Thomas Nielsen, Aasted. bedstefar til Augusta Thomsen
Thomas Nielsen, Aasted. bedstefar til Augusta Thomsen

Maren g. m Thomas Nielsen, bedstemor til Augusta
Maren g. m Thomas Nielsen, bedstemor til Augusta

Niels Chr. Thomsen, onkel til Augusta. Skomager i Fr.havn
Niels Chr. Thomsen, onkel til Augusta. Skomager i Fr.havn

Petrine Marie Hansen, g. m. Niels Chr. Thomsen
Petrine Marie Hansen, g. m. Niels Chr. Thomsen

Laura Frigga, dt af Martine Thomsen. søster til Chresten Thomsen
Laura Frigga, dt af Martine Thomsen. søster til Chresten Thomsen

Nicoline Frigga, søster til Laura Frigga
Nicoline Frigga, søster til Laura Frigga. datter af Martine Thomsen

Ejnar Frigga, bror til Laura og Nicoline Frigga. Søn af Christine Thomsen
Ejnar Frigga, bror til Laura og Nicoline Frigga. Søn af Martine Thomsen

Jens Christian Mogensen, bror til Maren Mogensen, onkel til Anton
Jens Christian Mogensen, bror til Maren Mogensen, onkel til Anton

Jens Chr. Mogensen med hustru Inger Marie, Karla og Christian
Jens Chr. Mogensen med hustru Inger Marie, Karla og Christian

Alma og Svend Mogensen, børn af Jens Christian Mogensen
Alma og Svend Mogensen, børn af Jens Christian Mogensen

Christian Mogensen, søn af Jens Chr Mogensen
Christian Mogensen, søn af Jens Chr Mogensen

Karla Mogensen, datter af Jens Chr Mogensen
Karla Mogensen, datter af Jens Chr Mogensen

Ane Mogensen g m Peder Nicolai Jensen
Ane Mogensen g m Peder Nicolai Jensen

Marianne Mogensen søster til Maren Mogensen, med søn Anton
Marianne Mogensen søster til Maren Mogensen, med søn Anton

Jens Vittrup Pedersen g m Marianne Mogensen
Jens Vittrup Pedersen g m Marianne Mogensen

Anton og Christian Vittrup, Marianne Mogensens sønner
Anton og Christian Vittrup, Marianne Mogensens sønner

Marianne Mogensens børn, Anton, Christian, Martha og Astrid
Andreas og (Sofie) Magdalene Mogensens børn,  bagest Kaj Mogensen, Kristence g. Munksgaard, Oscar Vilhelm Mogensen og Aksel Christian Mogensen

Alfred, Elise, Otto, Augusta, Ludvig, Christine, Thorvald Thomsen
Alfred, Elise, Otto, Augusta, Ludvig, Christine, Thorvald Thomsen

Dagmar Jensen, Frederikshavn
Dagmar Jensen, Frederikshavn

Dagny Kjældgaard, Løgstør
Dagny Kjældgaard, Løgstør

Jens Kjældgaard, evt Løgstør
Jens Kjældgaard, evt Løgstør

Sigrid Kjældgaard, Løgstør
Sigrid Kjældgaard, Løgstør

Margrethe Nielsen, Hjørring evt
Margrethe Nielsen, Hjørring evt

Kommis Møller Skørping
Kommis Møller Skørping

Mogens Christian Nielsen og Ane Thomasdatter?
Mogens Christian Nielsen og Ane Thomasdatter?

Peder Skovsted og hustru
Peder Skovsted og hustru

Tre piger Fotograf Margrethe Mølsted Nørresundby
Tre piger
Fotograf Margrethe Mølsted Nørresundby

Tante Christine ?  Fotograf Charles Abrahamsen København
Tante Christine ?
Fotograf Charles Abrahamsen København

Thorvald Heden, Dronninglund
Thorvald Heden, Dronninglund

Urmager Heden, Dronninglund
Urmager Heden, Dronninglund

Sofus Jensen Nr Sundby
Sofus Jensen Nr Sundby

Ung pige fotograf Severine Lundgren Fr.havn
Ung pige
fotograf Severine Lundgren Fr.havn

Dyrlæge Anton Johannes Jensens familie

På arkivet har vi fået nogle fine fotoalbum med slægter og personer med tilknytning til Dyrlæge Anton Johannes Jensen, født i Lindholm 18. marts 1888 og død i Vrå 18. august 1948.

Har du oplysninger om billederne, eller har interesse i at købe en kopi af billederne kan det lade sig gøre ved henvendelse til arkivet. Oplysning om billede sidst i filen

Anton J Jensens familie

Slægtsoplysninger for Kai Anton Jensen, Søn af Anton Johannes Jensen Kai Anton Jensen aner

Tyendesag

Tyendesager
1861
Indkaldelse

Efter Mundtlig Meddelelse til undertegnede forligsmægler i Vraa og Emb Pastorat, af Huusmand Jens Nielsen Toft i Vreilev Sogn. Forklarer Fornævnte Jens Nielsen, at en Datter af Ham har tjent for Gaardmand Peder Pedersen Tøtrup i Vraa Sogn, siden lidt før Juul 1860 og til den 19. September 1861, hvilken Dag hun Mødte hjemme for sine Forældre Mishandlet af Prygl, som hendes Huusbonde havde givet hende, samme Dag; Da lignende Mishandling flere Gange har Existeret, og Trudsel med flere prygl har forskrækket Pigen for at Blive i sin Tjeneste, til 1. November, har hun med sin Madmoders Tilskyndelse, Fordristet sig til at Gaa Hjem til sin Fader og Klage sin Nød, at hun ikke Turde Blive Længere Hos denne Mand af Frygt for at Blive Ganske Ødelagt, da det Arbeide, som hendes Huusbonde undertiden Befaler hende var mere end hendes Kræfter Kunde formaa, og derfor ikke Gjøre ham tilfreds. Da Pigen Johanne Marie Jensen Kun er 15 Aar Gammel Troer hendes Fader sig Beføiet til at Paatale sin Datters Ret, og Begjerer herved fornævnte Peder Pedersen Indkaldt til Forlig med sig for at forsøge om de med forligsmæglerens Melemkomst Kunde Blive enige om ophævelsen af den omhandlede Tjeneste.

Al det foranførte er efter Jens Nielsens Tofts udsagn og Begjering tilstaaes herved hans underskrift
Børglum, den 20 September 1861
Jens Nielsen
Fornævnte Forlig vil Blive afholdt på min Bopæl i Borup den 24 September 1861 Klokken 10 om Formiddagen til hvilken Tid de Vedkommende Bliver at indvarsle til at Møde.
Borup, den 20 September 1861
Ole Christian Nielsen
Forligsmægler

Aar 1861 den 20de September har vi undertegnede eedsvorne stævevidner af Vraa Sogn Bevidnes Lovlig forkyndt denne Indkaldelse for Peder Pedersen Tøtrup på hans Bopæl i Søndervraa, hvilke herved bevidnes under den af os forhen aflagte Eed.
Datum ut supra
Christian Jensen Svend Pedersen

Aar 1861 den 24. September Mødte Huusmand Jens Nielsen af Vreilev Sogn som Klager og Gaardmand Peder Pedersen af Vraa Sogn som indklagede hos undertegnede Forligsmægler efter Indkaldelse af 20ende September 1861 Angaaende en Misforstaaelse imellem foranstaaende Kontrahenter om Jens N ielsens Datter som havde Tjent Peder Pedersen hvis Tjeneste hun havde Forladt den 19 September, og Gav til Aarsag at Hun Var Mishandlet med prygl af sin Huusbonde, men da Sådant Berigtedes af Peder Pedersen og dette ikke kunne Bevises Blev Forlig opnaaet imens kom Parterne ved Mæglerens tilskyndelse således at Peder Pedersen betalte 3 Rdl. , siger Tree Rigsdaler Rigsmønt til Jens Nielsen til Løn til sin Datter for den Tid Hun havde Tjent Ham og saaledes fra Dato være fri for hans Tjeneste.
De Tree Rigsdaler er Betalte paa Stedet tilligemed 16 Skilling for forliget og saaledes Forliget.
Borup den 24 September 1861 Ole Chr. Nielsen, forligsmægler
Peder Pedersen
Med ført Pen (m.f.P) Jens Nielsen
Afskrevet fra protokollen april 2013 af HS

Standsforskel af Erling Kristensen

”Standsforskel”

af Erling Kristensen, Trykt i Brønderslev Socialdemokrat 30/3 1927

De er mæ så tjesomt dernier ved tjaren,
de er derfor A kommer å besøger dæ Maren
Der er jen, me hvem vi mier ka kom sammel
di flest er for svæer, å resten no skrammel.
Te Jeps har di intj mier end jen sølle kow,
de er intj noe for os, – vi hår jo tow.
A se’r æ skam også tit nok te Mads
ska mæ omgos folk, skal djær hotkun paes.

Vi pler å kom sammel me Justes å Klemmen,
men Just hår jo fåt en kow frå hans hjemmen.
De er intj for å sej no untj om hans kuen,
men seen hår hun helst vild vat mæ foruen.
A hår tentj, A vil prøv å be he herej,
men hun komer ski intj, for no hår di trej.
For de er no allyvl som A se’re te Mads,
ska mæ omgos folk, ska djær hotkun paes.

Seen Kræn Klemmen bløv tjyri mæ skimlen
sir han nier på vi ajjer som Vorherre frå himlen,
å hans kuen, hun breer sæ rent øver øvn,
sånt ve mæ sil vil A ønsk, hun ku røvn,
men di er no allyvl noe mier end vi ajjer,
om også Klemmen både drækker å bajjer.
Tho, de er nok allyvl, som A ser:e te Mads:
ska mæ omgos folk, skal djer hotkun paes.

Men båre de snåt ku blyv orentli tier,
så er.e val ve, vi ku tjyeb æ par kvier,
å så behøver vi intj mier å være jenner,
for så er der masser mæ passejes venner.
No lester A somtier øver te Inger,
men hva er der i grujen ve dem, der er ringer.
Nej de er no allyvl, som A ser.e te Mads
ska mæ omgos folk, ska djer hotkun paes.

En vise om en slægtsforsker

En vise om slægtsforsker Mads Jensen, der i sit stille sind håbede at finde nogle bemærkelsesværdige personer blandt sine aner, hvad han også gjorde, men ikke lige den sociale position, han havde ventet.

Mel.: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne………

Mads Jensen, du ved – han er en af de mange –
en ganske almindelig hverdagsperson.
At søge sin rod han adskillige gange
har sat som sit mål, når han gik på pension.
Jeg elsker det gamle, som længst er forsvundet,
det sagde Mads Jensen en dag til sin viv.
Jeg søger de rødder, hvoraf jeg er rundet,
og hvad der kan findes om fædrenes liv.
Han gik på Arkivet – du ved det lokale –
hvor fortidshistorie nutiden når,
og hvor man kan lytte til fædrenes tale,
såfremt man de gotiske skrifter forstår.
Han håbed’ i gamle registre og breve
at finde en standsmæssig vigtig person
iblandt sine aner – kan hænde en greve –
men fandt bare frem til en ”Gullashbaron”.
Endskønt han blev skuffet, han videre søgte
i gamle annaler – det var ikke mindst
fordi i hans hjerne der stadigvæk spøgte
et håb om at trække en bedre gevinst.
Tålmodig og stille og ret systematisk
han lærte dog at navigere sig frem.
Men fik dog et chok, ja blev nærmest apatisk
af hvad han nu fandt i annalernes gem.
Blandt tater’ og natmænd og andre kumpaner,
med skam han til slut sine forfædre fandt.
– Hvad sådan Mads Jensen fandt frem til af aner
vil’ måske ha’ frydet en anden proband.
– Ja sådan og ligervis kan det jo hænde
det går som Mads Jensen og flere med ham –
At når man sin slægt – sin rødder vil kende,
man ofte på uventet fædre får ram.
Moralen i denne min vise må være –
Såfremt du vil lette på fortidens slør,
så tag hvad der kommer – og tag det med ære –
ja tag dog mod alt med dit gode humør.
Og hånden på hjertet – man kan jo dog leve,
om ej man er kommen af degn eller præst –
for ikke at nævne baron eller greve –
Ved jorden at blive det tjener os bedst.
H.C.H./hs

Advarsel

Advarsel

Smid aldrig papirer eller billeder væk,
oprydning er alle arkivfolks skræk.
Folk er tit ikke i stand til at dømme,
når et gammelt barndomshjem de skal tømme:
Bedstefar havde så mange ting,
som ligger i huset rundt omkring,
vi fylder containeren ude på gaden,
ak ja, sådan skete skaden!
Alt det som ”var til ingen nytte”,
det blev grådige flammers bytte.
I sådanne sager ku´ meget man finde
om menneskers liv – både ude og inde
om mølle og brugs, mejeri og skole
om køkken og stuer med borde og stole
om egnens skæbne i krig og i fred
om rig og fattig man ku´ få besked,
Billeder viser, hvordan Bedste så ud,
da hun for 50 år siden stod brud..…….

Så husk, når De skal tømme loft eller kælder
inden en endelig dom De fælder:
Kontakt os først – kom, ring eller skriv
til Vrå Lokalhistoriske Arkiv!

Hanne Sørensen
Buen8, 9760 Vrå
Tlf. 9898 0067
Mail: hanne@vraalokalarkiv.dk